RĂNG TOÀN SỨ LAVA

Dựa trên công nghệ màu đặc biệt của 3M ESPE, màu sắc của răng sứ Lava Plus đạt được độ trong mờ cao từ sâu bên trong phục hình. Được các chuyên gia thẩm mỹ phục hình răng đánh giá có độ thẩm mỹ tốt nhất cho các mão răng toàn sứ và cả trên phục hình đắp sứ truyền thống.
  • Độ trong mờ cao
  • Độ cứng cao cho phép bảo tồn mô răng với độ mỏng tối đa < 0.5 mm
  • Hiệu ứng màu sắc và màu huỳnh quang đặc biệt như răng thật
  • Hệ thống nhuộm màu độc quyền mang đến thẩm mỹ cao nhất cho phục hình toàn sứ Zirconia hoặc phục hình đắp sứ truyền thống
  • Tương thích sinh học cao
  • Hệ thống sứ duy nhất tương thích với bảng màu Vita Classic và Vita 3D Master

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0347444417